Algemene voorwaarden 2019-12-16T19:37:20+00:00

Algemene voorwaarden

De overeenkomst

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de fysiotherapeutische behandelingsovereenkomst(en) tussen de fysiotherapeut, daaronder begrepen diens werknemers, en de cliënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Kosten en betaling

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoudt fietsbewegingsanalyse zich het recht voor de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de cliënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de cliënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s)..

Betaling dient direct na behandeling te geschieden d.m.v. pin of contante betaling in de praktijk.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van fietsbewegingsanalyse is beperkt tot het bedrag waarop de door de fysiotherapeut afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de fysiotherapeut onder de verzekering. De cliënt kan deze polis desgewenst op afspraak inzien op de praktijk van de fysiotherapeut.

Testimonials

Om de kracht die je hebt om te zetten naar snelheid op de fiets is een professionele fietsmeting een voorwaarde. Gelukkig kan ik daarvoor bij Lucas terecht!
Nick Stopler, Nederlandskampioen, Baan, Puntenkoers, Elite, 2011. Nederlandskampioen 50km, 2012.
Ik heb vandaag een goede wedstrijd gereden in Elden en voelde me goed op mijn fiets zitten. Kan mijn krachten veel beter kwijt en van kramp heb ik nog niks gemerkt 🙂
Rafael Spier
Kennis, ervaring en precisie leidt tot perfectie. Dit heeft mij veel fiets plezier opgeleverd. Bedankt Lucas.
Jan Holleman
Afgelopen winter heb ik een fietsmeting bij jou gedaan net als een aantal ploegmaten heb ik de juiste afstelling gevonden op mijn BMC. Bij perfectie in de sport hoort dit zeker ook.
Peter Koning, Nederlandskampioen Tijdrijden beloften, 2012. 2e Eindklassement Olympia's Tour, 2013. 6e NK tijdrijden professionals, 2013
Lucas heeft mijn racefietsen optimaal afgesteld om kans op mogelijke blessure te minimaliseren en mijn prestaties te verbeteren. Bedankt voor de goede en betrouwbare metingen!
Oscar Riesebeek, Prof bij Roompot-Nederlandse loterij.